Føl det og tænk det…

Du vil sikkert være enig i, at det du, du føler, går forud for det du ved – følelserne kommer før erkendelsen. 

Dine følelser bliver til dine tanker, dine tanker bliver til dine handlinger, udfra dine handlinger får du følelser, dine følelser bliver til dine tanker, dine tanker bliver til… og sådan går det i ring.

Negative følelser og tanker, holder dig tilbage, holder dig nede. Hvorimod positive følelser og tanker, nærmest kan gøre dig uovervindelig – intet kan stoppe dig.

Vi du opleve glæde, vækst og fremgang, skal du bruge den positive tilgang og tro på det.

Så fremsig dit ønske, i positive vendinger, i nutid, som om det allerede er indtruffet OG samtidig føl dette ønske som opfyldt, føl det her-og-nu – på den måde vil du opnå dette ønske.

Al begyndelse er svær, men øvelse gør mester.

Et fif: ” FAKE IT TILL YOU MAKE IT – OR BECOME IT”.

Jeg ønsker dig medvind, på din rejse til et større og autentisk selv.
-Peter

”Hver eneste følelse skaber et underbevidst indtryk, og medmindre dette opvejes af en stærkere følelse i den modsatte retning, må det nødvendigvis udtrykkes. Den stærkeste af to følelser er den, der kommer til udtryk. JEG ER SUND er en stærkere følelse end JEG VIL VÆRE SUND. At føle JEG VIL VÆRE er at indrømme, at DET ER JEG IKKE. JEG ER er stærkere end JEG ER IKKE. Det, du føler, du er, vil altid dominere over det, du føler, du gerne ville være. For at ønsket kan blive virkeliggjort, må det nødvendigvis føles som en tilstand, der er, frem for en tilstand, der ikke er.”

”Fornemmelse går forud for manifestation og er den forudsætning, al manifestation hviler på.”

-Skrevet i 1944 af Neville Goddard –