Arbejder du med mennesker?

Nonverbal kommunikation…

Arbejder du med mennesker? Ser du de nonverbale signaler i ansigtet? Lægger du mærke til kropssproget? Det usagte?

Registrerer du de skift i følelsesmæssige udtryk, den anden part viser dig? Også selv om de er på et brøkdel af et sekund?

De nonverbale signaler afslører os. Det talte ord er ofte overvurderet.

Måske du kender det, at stå midt i en samtale og få fornemmelsen af, at den anden part ikke hører efter, eller vil gøre noget andet end aftalt. Det kan være svært at sætte finger på hvad det er du fornemmer, men der er noget som nager dig.

Vil du gerne blive bedre til at se signalerne? Se hvad kroppen og ansigtet siger?

I en samtale kan du i kropssproget aflæse samtalepartneres mening, om du gør dig godt eller skidt. Du vil fx. kunne se, i en samtale, et interview, en forhandlingssituation eller din salgspitch, om de er med dig, eller om du helt har tabt dem. Det kan bringe dig på forkant at se dem.

Tanker og følelser kan nemlig aflæses. Eller hvordan de har det, med det I taler om. Også selv hvis samtalepartneren undertrykker, ikke vil vise, sin mening eller følelse om det I taler om. Selv når man prøver at undertrykke disse udtryk, så er de så stærke og instinktive, at de alligevel vises.

Men du skal øve dig i at se efter det. Disse udtryk, fra din samtalepartner, sker på et brøkdel af et sekund og kaldes for et mikroudtryk.

Vores evner til at aflæse andre, deres nonverbale signaler, kropsprog og også det sagte (eller usagte) spiller en stor rolle i vores liv – både privat og på arbejde. Når du er sammen med andre kan aflæsningen give dig vigtig information.

Det er en viden, der med fordel kan bruges alle steder, hvor du arbejder med andre mennesker. Coaches, Terapeuter, Psykologer, Socialrådgivere og andre.

Ved træning i nonverbal kommunikation vil du kunne styrke dine emotionelle evner og færdigheder, men også i din evne til evaluering af sandfærdighed og troværdighed.

Men husk: det du ser, er ikke din sandhed, men den andens. Du skal altså passe på med at tolke, tillægge den anden noget eller være forudindtaget. – spørg hellere ind til det du oplever/observere.

DET KRÆVER AT DU ER TILSTEDE

Det kræver træning af din observationsevne for at opfange, hvad der sker i øjeblikket og for at blive i stand til at anerkende det der er lige nu. Så sørg først for at du hviler i dig selv. Det kræver øvelse af dig, at være tilstede, helt tilstede her-og-nu. Og at være mindful (det at være neutral og nærværende), have god jordforbindelse, være nysgerrig, men også åben og aktiv lyttende – for at du netop kan blive bedre til at se og aflæse andre.

Brugen af meditation gør det bare meget nemmere for dig, at være tilstede, mindful og observant. Du er måske allerede en habil udøver af meditation og mindfulness. Ellers vil jeg også anbefale det.

Er du samtidig empatisk og har emotionel intelligens vil det være endnu nemmere for dig at opøve evnen til at læse andre.

 ØVELSE GØR MESTER

Øv dig i at genkende ansigtsudtrykkene, da de er universelle. Brug et spejl på dig selv. Prøv at anlægge et eller flere af de syv grundfølelser; afsky, frygt, overraskelse, tristhed, vrede, skepsis og glæde. Læg følelserne i, helt i. Hold masken. Se så efterfølgende på dit ansigt. Hvad karakteriserer dine træk?

Brug dine omgivelser, gå på café, banegården, eller andre steder for at se på mennesker, eller se tv uden lyd. Se sitcoms og debatprogrammer og leg ”gæt hvad de siger og føler”. Digt historier ud fra hvad du ser og fornemmer. Sæt ord på. Både karaktertrækkene i kropssproget og følelserne.

Brug også youtube, sider på internettet (som det bugner af – men vogt dig for salgstricks og plagiater hvor videnskaben ikke er i orden). Se evt. tv-serien ”Lie to Me” kan du jo også se via Netflix o.l. – her får du samtidig videnskaben serveret idet Paul Ekman var rådgiver på serien.

SE, SE OG IGEN SE PÅ DEM

Ser du på din samtalepartner når du taler? Ser du rigtig efter (uden at stirre)?
Når du taler med andre, så se på dem mens I taler sammen. Og du vil kunne se mikroudtryk og andet der kan give dig hint om hvordan de har det med det I taler om. Når du ser på den anden, så find et punkt midt på næseryggen. Se nærmest ”igennem” personen, for også at bruge dit perifere syn. For hvis du kun er fokuseret på øjnene, går du glip af hvad der kunne vise sig ved munden og omvendt.

HVOR FINDER DU VIDEN

Vil du vide mere om videnskaben bag? Vil du styrke dine evner og læsning af andre?

Der er mange gode bøger at finde. Og her kan jeg klart anbefale Paul Ekman. Gennem Paul Ekman’s bøger får du hardcore videnskabelig baggrundsviden – det er jo ham der er pioneren på området af følelser og tilhørende udtryk i ansigtet.

Der findes også mange andre gode opslagsværker, hjemmesider og youtube klip.

HVAD MED UDDANNELSE

Er du interesseret i uddannelser indenfor det nonverbale, kan jeg anbefale Paul Ekman International Plc’s uddannelser, der kan tages i Danmark.

Coachkompagniet, er som den eneste i Danmark, udnævnt til Licensed Delivery Center for Paul Ekman International’s enestående Ekman uddannelser.

Se mere her: http://www.coachkompagniet.dk/

 

God fornøjelse

Take care – bee aware

Vi ses derude