Er det sandheden?

Er det sandheden? Eller er det den for tiden eksisterende virkelighed?

Er din sandhed lig med andres? Er din virkelighed lig med andres?

Vi ser samme landskab, men skaber hver især vores egne mentale landkort – landkort der er formet/farvet af arv, miljø, tanker, følelser og holdninger.

Så hvordan ved du at andre ser og forstår det samme landskab? Hvordan kan du sikre dig, at andre forstår og kan se din verden, din virkelighed, din sandhed og du deres? Hvordan?

Hvad er en ven?

Venskab er en bro, der forener adskilte kroppe og tillader fri og intim passage.

Venskab deler hvad hver og en har, og øger den totale sum for alle parter.

For at være en god ven, må man være lige så tolerant mod andre, som mod sig selv.

En god ven er en hvis lån bliver til gaver, og som giver mere tilbage, end han har lånt.

Pas godt på dine venner, for de øger din velstand med mere end guld.

For en mand uden venner er som en prop uden flaske.

Man behøver ikke at sige til en ven, at man kan lide ham, med gør det alligevel!

Venskab er som planter, de vokser sig større og bedre ved god næring.

Forsvar, støt og hjælp dine venner og du vil opdage, at også dine venner vil hjælpe dig når nøden er størst.

Ja, selv dine fjender kan ved hjælp af dig, forvandle sig til dine venner.

Har du styr på din(e) sande ven(ner)?
Hvilke træk har din(e) sand(e) ven(ner)?

Den positive jantelov.

Du skal vide, at andre regner med dig.

Du skal indse, at mindst 4-5 mennesker – dine nærmeste – er afhængige af dig.

Du skal vide, at vi ved, at der er noget godt og værdifuldt i dig, som vi har brug for.

Du skal vide, at du har nogle menneskelige egenskaber, som vi holder af.

Du skal vide, at vi andre også kender til at føle os betydningsløse, værdiløse, ensomme og mislykkede.

Du skal vide, at du hører sammen med os.

Du skal vide, at vi vil gøre meget for dig.

Du skal tro, at dit eget liv og vort samfunds beståen er meget afhængig af dig.

Vi – du og jeg – kan løse problemerne i fællesskab.

– det gør ikke noget at tænke på, at man har et værd.

Føl det og tænk det…

Du vil sikkert være enig i, at det du, du føler, går forud for det du ved – følelserne kommer før erkendelsen. 

Dine følelser bliver til dine tanker, dine tanker bliver til dine handlinger, udfra dine handlinger får du følelser, dine følelser bliver til dine tanker, dine tanker bliver til… og sådan går det i ring.

Negative følelser og tanker, holder dig tilbage, holder dig nede. Hvorimod positive følelser og tanker, nærmest kan gøre dig uovervindelig – intet kan stoppe dig.

Vi du opleve glæde, vækst og fremgang, skal du bruge den positive tilgang og tro på det.

Så fremsig dit ønske, i positive vendinger, i nutid, som om det allerede er indtruffet OG samtidig føl dette ønske som opfyldt, føl det her-og-nu – på den måde vil du opnå dette ønske.

Al begyndelse er svær, men øvelse gør mester.

Et fif: ” FAKE IT TILL YOU MAKE IT – OR BECOME IT”.

Jeg ønsker dig medvind, på din rejse til et større og autentisk selv.
-Peter

”Hver eneste følelse skaber et underbevidst indtryk, og medmindre dette opvejes af en stærkere følelse i den modsatte retning, må det nødvendigvis udtrykkes. Den stærkeste af to følelser er den, der kommer til udtryk. JEG ER SUND er en stærkere følelse end JEG VIL VÆRE SUND. At føle JEG VIL VÆRE er at indrømme, at DET ER JEG IKKE. JEG ER er stærkere end JEG ER IKKE. Det, du føler, du er, vil altid dominere over det, du føler, du gerne ville være. For at ønsket kan blive virkeliggjort, må det nødvendigvis føles som en tilstand, der er, frem for en tilstand, der ikke er.”

”Fornemmelse går forud for manifestation og er den forudsætning, al manifestation hviler på.”

-Skrevet i 1944 af Neville Goddard –