Produkt – Karriererådgivning og karriereudvikling

Forløb: Samtaler 1:1 af 50 minutters varighed.

Forløbet indeholder: samtaler om dine styrker og kompetencer, hvilke drømme du har, og hvad du vil gå efter.

Arbejdsmarkedet er til stadighed under skift og udvikling, og det kan være svært at navigere i.

Jeg kan hjælpe dig til at vælge de rigtige løsninger der virker for dig, blive mere målrettet og at komme dine valg og ønsker nærmere. Uanset om du er ledig eller vil videre fra dit nuværende job, kan jeg tilbyde dig kvalificeret og professionel rådgivning og coaching. Du vil blive mere afklaret på hvilken vej du skal gå, uanset hvilket job, du stiler efter.

Jeg har en bred erfaring, som understøtter udvikling og samspil. Mine specialer er karriererådgivning, coaching, udvikling, kurser for ledige mv.

Hvad får du ud af det?: Skabe nye indsigter om dig selv, bevidsthed om egne ressourcer og kompetencer, bevidsthed om egen indflydelse på at nå drømmen, personlig vækst og motivation, se muligheder, skabe handling bag fastsatte mål,afklaring på styrker og behov, får lagt en plan med delmål og mål.