Produkt – Præsentationsteknik, kropssprog og kommunikation

Forløbet: Samtaler 1:1 af 50 minutters varighed.

Forløbet indeholder: Større bevidsthed om hvilke non verbale udtryk, der er synligt for enhver. Hvordan du, ud fra hvad du kan se, kan agere hensigtsmæssigt på. Men også samtidig en forståelse for hvordan du kan præsentere dig selv godt: Hvordan du bruger dit kropssprog og andre non verbale teknikker.

Bliv bedre i din omgang med andre mennesker, og derved hjælpe til en bedre relation.

Se bl.a. om en person virkelig mener ja, når de siger det. Eller vide, hvilke signaler i kropssproget du skal se og lytte efter for at få bevis for, hvad din intuition fortæller dig.

Vi kan alle bruge mere viden om det, en person viser med sit kropssprog, som ofte fortæller meget mere end de ord, de bruger.

En viden, der kan bruges i mange relationer, bl.a. en Jobsamtale, ved lønforhandling, i et interview, når du skal lave en præsentation, hvordan du brænder igennem, salg mv.

 

Hvad får du ud af det?: Viden og indsigt i, hvilke signaler du selv sender og hvilken umiddelbar respons, du kan forvente at få af andre. Viden og indsigt om, hvilke non verbale signaler i kropssproget, der viser tryghed og tillid – og det modsatte. Kan bruges i empatisk ledelse – se dine medarbejdere/se dine kollegaer mv.