Produkt – Job-, uddannelse- og praktikrettet undervisnings- og coachingforløb

Jeg har tidligere udviklet og gennemført disse gruppe-forløb for såvel jobklare som mindre jobklare borgere i jobcenterregi. Her arbejdes med styrker og barrierer mhp målretning mod uddannelse og arbejdsmarked.

I relationen holdes fokus på ressourcer og muligheder som at stille krav til egen aktive medvirken.

 

Dette undervisningsforløb tilbydes. Kontakt mig for at høre nærmere.