Tilkendegivelser

Da jeg skulle skrive en ansøgning var Peter helt sikkert den hjælp der gjorde at jeg fik jobbet.
Peter formåede med hans faglighed at få konkretiseret ansøgningen så kompetencer og forventninger blev tydelige.

Jeg ville aldrig selv have fået lavet en så professionel ansøgning selv. Det at få skitseret hvad firmaets forventninger var kontra hvad var det præcist jeg kunne tilbyde og hvad ville netop deres virksomhed opnå ved ansættelsen af mig.
Så tusind tak Peter. Jeg vil til enhver tid anbefale dig.
Med venlig hilsen
Sanne
Jeg henvendte mig til Peter – da jeg virkelig havde brug for vejledning og coaching ifb. Med en ansøgning til drømmejobbet. 

Peter er en rigtig dygtig formidler. Jeg modtog en rigtig god sparring og coaching fra Peter – og det lykkedes mig, at sende en rigtig god ansøgning til jobbet. 

Peter er meget grundig i hans feedback og har sans for detaljen. 

Med Peters mangeårige erfaring blev jeg guidet i den helt rigtige retning til at udarbejde en ansøgning som kunne vække interesse ved en kommende arbejdsgiver – omsæt dine kompentencer til hvordan virksomheden kan se dig i jobbet …. det var kodeordet fra Peter – og det fik mig til tasterne … 

Peter brænder for sit job som formidler – og jeg er meget taknemmelig for den feedback jeg fik … og prikken over i’ et .. jeg fik jobbet !!!

Kærlig hilsen Stine

Toke Røjgaard Nielsen – Faglig konsulent hos Randers Kommune

Peter er en rolig og pålidelig kollega, der har en stabiliserende effekt på sine omgivelser. Jeg har nydt hans stilfærdige og milde humor som kollega, og vores afdeling har gavn af en engageret fagperson, der er ivrig efter at lære nyt og udvikle sig. 

Peter er ekspert i at motivere og inspirere, både ved individuelle samtaler og oplæg for grupper – han har en unik karisma og åbenhed, der giver ham enorm succes, når han skal facilitere infomøder og workshops. 

Han kan give et los bagi med respekt!

Susanne Mikkelsen – Administration – Kundeservice – Koordination – Kommunikation – Relationer

Jeg har haft fornøjelsen af et tæt og konstruktivt samarbejde med Peter som ekstern samarbejdspartner. Jeg oplever Peter som meget kompetent og professionel i alt hvad han laver. Han er engageret og brænder for at hjælpe den enkelte videre i deres arbejdsliv. Peter er altid parat til at dele ud af sine erfaringer, hvilket jeg selv har haft stor glæde af. Jeg kender Peter som en imødekommende, nærværende og empatisk person, som er let at omgås. Jeg giver hermed Peter mine varmeste anbefalinger.

 

Thomas Sørensen – Kunde- og personalekonsulent hos TeamVikaren.dk (Profil Vikar ApS)

Jeg kender Peter, som repræsentant for jobcenter Syddjurs, som en god samarbejdspartner. Du møder ham altid med et smil på læben og er en god sparringspartner, som forstår at lytte og sætte sig ind i de problematikker der er på den anden side af bordet. 

Desuden oplever jeg Peter som en engageret og kompetent person. Hans evne til at være nærværende, kritisk og vejlede overfor borgerne, nyder vi meget gavn af. For det gør at han er god til at spotte kvalificeret kandidater til de ledige stillinger vi har.

Michael Schrøder – Leder af Fokuscentret

Peter er en faglig dygtig medarbejder, der i arbejdet har udvist en udpræget evne til at skabe et motiverende kontaktforhold til borgerne med engagement, lyst og mod i forhold til at kvali-ficere borgerens mulighed for udvikling og afklaring i relation til egen job- og uddannelsesplan.

I Fokuscentrets har kollegerne i udpræget grad nydt godt af Peters energi, ansvarlighed og initiativtagen i forhold til at få sat struktur og retning på funktionen. Peter fik i kraft af sin na-turlige åbenhed og sit nærvær dermed hurtigt en central position i personalegruppen.

Jeg giver med glæde Peter min bedste anbefaling.

 

Lisbeth Arboe Jakobsen – Afdelingsleder jobcenter Silkeborg

Peter arbejder struktureret med en høj kvalitet i udførelse af sine arbejdsopgaver. Endvidere er Peter meget ansvarsfuld og sætter en ære i at nå de mål, der er opstillet i afdelingen. Peter er en katalysator i afdelingen. Peters engagement i dagligdagen giver respekt og har en afsmittende effekt på de kollerer han samarbejder med.

Peter er meget vellidt blandt sine kollegrer, og der er stor respekt om hans person.

 

Didde Hattesen – Lektor at Tradium

Jeg har arbejdet sammen med Peter i flere sammenhænge, som kollega og ekstern samarbejdspartner. Peter er altid velforberedt, fagligt velfunderet og professionel. 

Som coach og sparringspartner er Peter nærværende, konkret og engageret. Peters baggrund gør ham vidende og giver hans rådgivning en dybde, der kombineret med hans coachuddannelser gør ham til en god coach.

Jeg kan kun give Peter mine varmeste anbefalinger.

 

Pernille Slot – Ekspert i Ansigtsudtryk & Kropssprog.

Peter har en helt særlig evne til at læse andre mennesker. Og læse de grundlæggende reaktioner, der ligger bag deres adfærd. Sætter du dig foran Peter, så vær forberedt på at han ser ind bagved, din officielle facade, og ser hvad der VIRKELIG rør sig, for lige præcis dig, lige nu! Jeg oplever Peter som en dybt empatisk person, der virkelig brænder for at hjælpe det enkelte menneske videre på sin vej. Peter får mine varmeste anbefalinger med herfra.

Susanne Graversen – Fokuskonsulent hos Silkeborg Kommune

Jeg kender Peter som en engageret, empatisk og nærværende kollega. Klar til at give en ekstra hånd når det var nødvendigt. Ift borgerkontakt var / er Peter empatisk og god til gennem coachende tilgang at få borgere til at sætte mål og få ejerskab til disse. Han er struktureret i sin tilgang til arbejdsopgaver og overholder deadlines.

Peter er dejlig person med et smittende humør. De bedste anbefalinger herfra.

 

René Regenbogen – Konsulent at Jobrehabilitering og Integration, Silkeborg Kommune

Peter er professionel og altid parat til at dele ud af sine erfaringer. Han er yderst vellidt og en imødekommende og nærværende person.

 

Susanna Nepper – Teamkoordinator Fleksjobservice at Jobcenter Silkeborg

Udover Peters nærvær og menneskeindsigt, er hans positive tilgang til sit arbejde som coach og mentor et kendetegn. Peters integritet er intakt, og det mærkes tydeligt i daglige arbejde. Peter står altid klar til sparring og deler gerne ud af sin mangeårig erfaring.

 

Sanne Koffi Renner – Socialrådgiver

Jeg kender Peter som en super engageret og kompentent vejleder, som er vellidt af alle. Det som jeg holder mest af hos Peter, er hans gode humor.

Jeg giver de varmeste anbefalinger til Peter.

 

Anne Echwald – Coaching – samtaleterapi – personaleudvikling

I know Peter as a very energetic, and positive student with a deep interest in his fellow human beings.

 

Jens Boris Larsen – Chair at Society of Evidence-based Coaching of the Danish Psychological Association

Peter has a good grasp of the various aspects of coaching, a space-giving and compassionate presence when describing his actions and reflections in the coaching relationship and, on this basis, a well-developed sense of what brings a coaching engagement forward.

 

Karoline Lynggaard – Direktør hos KnowHowZ A/S

Jeg har kendt Peter siden 2008, hvor jeg først hos A2B og siden hos Tucjob arbejdede sammen med Peter, der var jobkonsulent hos Silkeborg Jobcenter. 

Jeg har oplevet Peter som en meget kompetent og nærværende konsulent for kandidaterne. Peter er konsekvent og vedholdende i sin stil samtidig med, at han er venlig og empatisk. Peter gør sit yderste for at hjælpe kandidaterne videre i deres arbejdsliv.

Jeg har altid oplevet Peter som en god og seriøs samarbejdspartner, hvor man aldrig går forgæves, hvis man ønsker sparring.

 

Lene Værge – Leder af JobEdu – udviklingskonsulent, underviser

Peter er et engageret menneske og en faglig kompetent medarbejder. Jeg har oplevet Peter, som et åbent og ærligt menneske, der formår at skabe sammenhæng mellem det eksisterende og det nye. Han er motiveret for at opdage nyt og tør godt at sætte sig selv i spil. 

En stor fornøjelse, at arbejde med Peter!

 

Jens Tørskin Pedersen – Owner, Coach Kompagniet

I know Peter as a serious person who wants to help the people he’s working with. 

He also has a good sence of humor.

 

Karsten Bay – Chefkonsulent – Social og Familie

Jeg oplever Peter som dygtig og samvittighedsfuld i forhold sit arbejde og sit fag. Peter er nysgerrig af natur, og har stor indsigt i mange forskellige faglige og menneskelige felter. Dertil kommer, at Peter er hjælpsom og nem at omgås. Som tidligere kollega kan jeg kun give Peter de varmeste anbefalinger.

 

Mette Mouritsen – Optaget af tværfaglighed

Peter H. Jensen er et dygtigt, varmt og professionelt menneske. Han er interesseret i mennesker, og arbejder derudover effektivt og målrettet indenfor de systemer, han befinder sig i. Som samarbejdspartner er han klar og tydelig i sine behov, og man ved hvor man har ham. Han er venlig, hjælpsom og er dedikeret til sin arbejdsplads. Han kan holde fast og motivere borgerne, og har mange forskellige metoder med sig i rygsækken. Jeg giver Peter mine varmeste anbefalinger

Britta Baumann – Spirituel vejleder, medium og coach

Elsker at møde fantastiske mennesker, som uddanner sig som endnu stærkere ressource for deres medmennesker.  Mød Peter som er en utrolig dygtig coach med en usædvanlig veludviklet empati … som han integrerer i sit eksisterende virke.

Du kan møde Peter som er motivationsekspert lige her

 

Bjarne Andersen – Leder, Jobkompagniet Korshøjvej, Silkeborg kommune

Peter er, i kraft af sin brede faglige baggrund og sit fokus på løbende at holde sig uddannelsesmæssig opdateret, en faglig kompetent og teoretisk velfunderet medarbejder. Peter er en dygtig coach og erfaren underviser. Han er samtidig en behagelig person med et åbent sind og et glimt i øjet, der naturligt skaber et godt kontaktforhold til vore borgere. I relationen til borgerne formår Peter såvel at holde fokus på borgerens ressourcer og muligheder som at stille krav til borgerens egen aktive medvirken. Peter arbejder meget selvstændigt, men indgår gerne i teamarbejde. Han er desuden en meget udviklingsorienteret medarbejder, der gerne stiller sig til rådighed i forhold til nye indsatser og initiativer.

 

Pernille Christensen – Afdelingsleder, TUCJOB Skanderborg

Peter har kastet sig ud i nye arbejdsopgaver og områder med en høj grad af engagement og lyst til opgaven. Peter har endvidere deltaget i at lette de administrative arbejdsgange gennem iværksættelse af nye proceduregnge mv.

Vi oplever Peter som en glad og smilende person, der ærligt møder borgeren i øjenhøjde og giver denne en god oplevelse af deltagelsen på TUCJOB’s forløb

 

René Olsen – Afdelingsleder Jobcenter Silkeborg

Peter løser alle relevante opgaver, med stor ansvarlighed og omhu.

Peter desuden er lyttende, humoristisk, uhøjtidelig og i besiddelse at en stor faglig dygtighed, der gør ham et aktiv, hvor han måtte være.